December 23, 2017

Varför Hemsida?

En del kanske ställer sig frågan kring vilken nytta en hemsida kan göra.
För alla företag, föreningar & privatpersoner finns goda anledningar ett flertal av dem går att läsa om nedan

Fler kunder
Allt större andel av handeln och alla kunders affärsbeslut tas numera via internet. Så även om många företag, speciellt i vissa branscher, klarat sig historiskt utan att finnas på internet så kommer det bli svårare och svårare att överleva & växa utan en närvaro på internet. Du måste finnas där dina kunder finns!

Marknadsföring
En hemsida är också en utmärkt och billig marknadsföringskanal där du själv kan styra innehållet. Du kan se till att marknadsföra dina styrkor och att se till att ditt varumärke, bilden av ditt företag, styrs av dig och inte av konkurrenter eller eventuell felaktig information på söksidor eller gamla hemsidor.

Minskade kostnader
Förutom minskade kostnader för marknadsföring finns flera andra kostnader att spara in. Många företag har flertalet rutiner och administration, t ex tidsbokningar, som görs via telefon och för hand. Många sådana funktioner kan man inkludera på sin hemsida för att helt eller delvis kunna minska dessa arbetsuppgifter så att man kan fokusera på kärnverksamheten i sitt företag.

Ökad tillgänglighet
En hemsida är öppen dygnet runt. Man kan därför även möta kunden dygnet runt, när kunden kunden själv behöver. Och bara en sådan sak som att alltid ha aktuella öppettider kan spara in tid & marknadsföringskostnader då kunden alltid själv kan ta reda på detta.

Kommunikation
En hemsida kan även ge kunderna en chans att säga sitt & ge återkoppling om allt från öppettider, service och produkter. Detta ger förbättringsmöjligheter för dig och ditt företag, vilket ökar kundnöjdheten både på tidigare och kommande kunder. Och nöjda kunder är den bästa & billigaste marknadsföringen ett företag kan ha!

Trovärdighet
Förutom att kolla priser och information om produkter är det även många som vill kolla upp motparten i en affärstransaktion innan man genomför den. För de allra flesta innebär en hemsida med tydlig struktur och professionelt utseende en indikation på att det är ett seriöst företag bakom. Och därmed även motsatsen om en sådan saknas!

Många av dessa fördelar gäller inte bara företag utan är även något som föreningar & privatpersoner kan ha nytta av.
En korrekt uppsatt och professionell hemsida är en oumbärlig kanal för kommunikation, för att stärka sitt varumärke eller hitta framtida potentiella uppdragsgivare.